Foreningen Dressurens Venner

Dressurens Venner er den eneste forening i Danmark, der aktivt arbejder for at støtte dansk dressursport. Dressurens Venner er en almennyttig forening, der ønsker at støtte dansk dressursport. Foreningen er stiftet på initiativ af HKH Prinsesse Benedikte i 2007.

Foreningens formålsparagraf lyder:
Foreningens formål er at fremme en visionær udvikling af dansk dressursport med henblik på at højne kendskabet og det faglige niveau.

Dressurens Venner tilstræber at sætte fokus på dressurridning, at støtte dressursporten, at have opmærksomhed på talentudvikling og at give dressuroplevelser af højt niveau.

The Danish Dressage Community

Dressurens Venner translates to The Danish Dressage Community. We are the only association in Denmark that actively works to support Danish dressage. The Danish Dressage Community is a non-profit association that wants to support Danish dressage on all levels. The association was founded on the initiative of Her Royal Highness Princess Benedikte in 2007.

The purpose clause of the association reads:
The purpose of the association is to promote a visionary development of Danish dressage with a view to increasing knowledge and the professional level.

The Danish Dressage Community aim to focus on dressage riding, to support the sport of dressage, to pay attention to talent development and to provide dressage experiences of a high level.