< Tilbage

Generalforsamling i Dressurens Venner 202003-04-2020 - 15:25

På grund af Covid-19-pandemien afholdes den årlige generalforsamling på en anden måde, end den plejer.

Dressurens Venner kan oplyse, at det var tanken at afholde foreningens årlige generalforsamling i Nordsjælland den 29. april 2020, hvor der som sædvanligt i forbindelse med generalforsamlingen også ville være et dressurfagligt indslag.

 

På grund af situationen omkring Covid-19 har bestyrelsen besluttet at aflyse den påtænkte fysiske generalforsamling den 29. april 2020.

 

For at overholde formalia afholdes der derfor i stedet en generalforsamling på advokat Carsten Lorentzens kontor, DOKK1 Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000 Aarhus C den 29. april 2020 kl. 10:00.

 

Det forventes ikke, at der til denne generalforsamling vil være et fremmøde, men medlemmer er selvfølgelig velkommen på adressen.

 

Dagsorden vil være i overensstemmelse med Dressurens Venners vedtægter paragraf 7 punkt 13:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år
 • Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
  • Hanni Toosbuy Kasprzak (modtager genvalg)
  • Finn Saksø-Larsen (modtager genvalg)
  • Carsten Lorentzen (modtager genvalg)
 • Valg af revisor. På valg er:
  • Ernst & Young (modtager genvalg)
 • Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer jf. § 7.7
 • Eventuelt

Dressurens Venners bestyrelse vil ikke møde op personligt, men vil give fuldmagt til advokat Carsten Lorentzen, således at generalforsamlingen formelt kan gennemføres i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

Desuden ønsker bestyrelsen at se på mulighederne for at afholde et medlemsarrangement på et senere tidspunkt i 2020.

< Tilbage