< Tilbage

Indkaldelse til generalforsamling i Dressurens Venner10-05-2019 - 15:18

Vi håber at se rigtig mange til generalforsamling den 8. juni i forbindelse med Equitour DM i dressur.

Det vil også være muligt at melde sig ind på dagen.

Vi tilbyder gratis billetter efter først til mølle-princippet for medlemmer af Dressurens Venner til:

Equitour Aalborg fredag den 24. maj 2019.

Equitour DM lørdag den 8. juni 2019 for deltagere i generalforsamlingen.

Equitour DM mandag den 10. juni 2019, hvor kür-finalen i DM finder sted (aktive medlemmer har fortrinsret til billetterne mandag)

 

Indkaldelse til generalforsamling i

Foreningen Dressurens Venner

Lørdag den 8. juni 2019 kl. 14.00 i forbindelse med Equitour DM i dressur

Helgstrand Academy, Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne § 7.13:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

    På valg er: Ole Lindgreen og Hans Christian Mathiessen (begge modtager genvalg).                   

5. Valg af revisor:

    På valg er Ernst & Young, der modtager valg

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, § 7.7

7. Eventuelt

 

Mårslet den 10. maj 2019

DRESSURENS VENNER

 

 

Dagens Program:

 

12.30: Frokost for alle – lækker buffet samt 1 vand / 1 glas vin á 150 kr. per person for medlemmer / 250 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding – se nedenfor.

Kl. 13.30: Indlæg med Andreas Helgstrand, hvor han vil fortælle om sit forretnings-koncept.

Det er muligt at melde sig ind i foreningen på dagen.

Kl. 14.00 – 14.30: Generalforsamling.

 

Husk venligst at tilmelde din deltagelse til generalforsamlingen og frokosten senest den 1. juni 2019

Tilmelding sker ved at sende en mail til info@dressurensvenner.dk

Det vil være muligt at melde sig ind i foreningen på dagen

 

< Tilbage