< Tilbage

Formandens beretning for 201410-05-2015 - 20:09

På generalforsamlingen den 7. maj aflagde Dressurens Venners formand, H.K.H. Prinsesse Benedikte beretning

Jeg ønsker alle velkommen til Dressurens Venners generalforsamling her på Julianelyst Gods. En varm tak rettes til vore værter familien Kirk Thinggaard, som har stillet deres smukke ridecenter til rådighed, og for det gode samarbejde omkring gennemførelsen af denne eftermiddag.

På medlemssiden har vi i 2014 haft en positiv fremgang i medlemsantallet, sammenlignet med 2013. Jeg vil opfordre alle til at hjælpe til med, at vi også i år får øget medlemstallet.

I 2013 introducerede vi en ny sponsorstrategi for de kommende år. Hovedvægten blev lagt på at tiltrække flere hovedsponsorer med henblik på at sikre det økonomiske fundament til at opfylde foreningens formål: At fremme en visionær udvikling af dansk dressursport med henblik på at højne kendskabet og det faglige niveau.

Som det vil fremgå af årsregnskabet, er dette projekt lykkedes.  Interessen for dressursporten er steget mærkbart de sidste 10 år, takket være vore dygtige dressurekvipager og vor succes med opdræt af danske dressurheste. Tilsammen har dette øget interessen hos flere større firmaer som nu gerne vil investere i denne succes. Deres økonomiske støtte til vor forening har sikret kontinuiteten i foreningens fremtidige arbejde.

I World Cup Finalen 2014 havde Danmark 3 ryttere kvalificeret som desværre ikke kom til start. Men reserven Michala Münter Gundersen og My Lady sprang til i sidste øjeblik og dermed havde vi dansk repræsentation i finalen.
Vi har glædet os over, at ved World Cup Finalen i år i Las Vegas var følgende ryttere til start: Agnete Kirk Thinggaard, Michala Münter Gundersen og Lars Pedersen – alle med fine resultater.

Danmarksmesterskaberne i dressur, herunder senior - U25 dressur - samt paradressur blev igen i 2014 afholdt på Broholm under fine forhold og i smukkeste omgivelser.

Danmarksmester i dressur blev Lone Bang Larsen på Fitou L, Lars Petersen med Mariett på anden pladsen, mens tredje pladsen gik til Mikala Münter Gundersen på My Lady.
Danmarksmester i U-25 klassen blev Anna Kasprzak på Hønnerup`s Driver, andenpladsen gik til Daniel Bachmann Andersen på Versace og tredje pladsen til Anne Sofie Aaen på Shambuca Sølyst.
Danmarksmester for paradressur blev:
Grad 1 A – Liselotte Scharff på Fine Kalypso.
Grad I B - Stinna Tange på Steffi Graf.
Grad 2 - Caroline Cecilie Nielsen på Leon.
Grad 3 – Annika Lykke Dalskov på Aros `Fenris.
Grad 4 - Line Thorning Jørgensen på Di Caprio.

WEG i dressur blev i 2014 afholdt i Nordmandiet i Frankrig, hvor Danmark blev repræsenteret af:
Anna Kasprzak på Donnperignon
Nathalie zu Sayn-Wittgenstein på Digby
Mikala Münter-Gundersen på My Lady
Lars Petersen på Mariett
Alle ryttere opnåede gode resultater, men desværre ingen medaljer.

Til gengæld opnåede de danske paradressurrytterne 2 flotte bronzemedaljer i Nordmandiet.

Lis Hartels Mindepris blev på Broholm overrakt Jytte Lemkow for hendes mangeårige virke for dressursporten – både som dommer og som skribent.  Jytte er jo kendt for hendes saglige og kompetente reportager og artikler – skrevet med humor og personlig stillingtagen. Dette er noget alle sætter pris på at læse.

JBK World Cup-stævnet blev afviklet for 8. gang i Odense. Dette var igen en hestesportsbegivenhed i verdensklasse, med dressur på højt niveau.

I 2013 indstiftedes Dressurens Venner-Cup i samarbejde med Ingdam`s, med det formål, at støtte klubhold på LA2 og LA5 niveau.
Turneringen består af 6 kvalifikationsrunder, fordelt over hele landet, samt en finale. Finalen blev i 2014 afholdt  på Middelfart  Ridecenter. Det vindende hold blev holdet fra Nordvestsjællands Rideklub. Et stort tillykke til klubben.

I 2014 har vi med glæde støttet større projekter som:
Danmarksmesterskaberne i dressur på Broholm
Beklædning til dressurlandsholdene, med foreningens logo
JBK Horseshow i Odense
Dressurens Venner-Cup
Dansk paradressur
Ponydressur landsholdet                       
Lis Hartels Mindepris
Dansk Ride Forbunds nye dressur APP.
Global Dressage Forum hos Blue Hors.
En stor tak til vore frivillige hjælpere, som så velvilligt bruger deres fritid på at hjælpe foreningen.

Foreningen har valgt at erstatte vor radiofoni med livestreaming, som er et nyt og meget spændende tiltag. Niels Zibrandtsen vil efter generalforsamlingen vise hvad livestreaming kan byde på.

Jeg vil endvidere benytte lejligheden til at takke alle vore sponsorer og medlemmer, som muliggør foreningens fortsatte arbejde. Også en stor tak til Dansk Ride Forbund for det fine samarbejde.

Denne beretning skal også indeholde en varm tak til bestyrelsen for samarbejdet og for de nye og spændende ideer der vil gavne vor sport.

Fra bestyrelsens side vil vi bestræbe os på fortsat at udbrede kendskabet til Dressurens Venner`s virke, fremme den brede forståelse for dressursporten, samt støtte den gode og korrekte uddannelse af dressurhesten.

København, maj 2015
H.K.H. Prinsesse Benedikte

< Tilbage